Priser: Exkl. Moms  
  • Inkl. Moms
  • Exkl. Moms
  • Båda

Påkörningsbalkar


Ett lager står för en av företagets viktigaste och meste värdefulla tillgångar. Samtidigt som man önskar skydda allt lagrat material önskar man använda utrymmet på bästa möjliga sätt så att man håller nere kostnaderna.


Enbart optisk vägledning erbjuder otillräckligt med skydd


I de flesta lager- och industribyggnader finns lämpliga golv- och väggmarkeringar som förhindrar att pallar och truckar ställer varor fel.

Det finns dock nackdeler med detta system: Allt för ofta döljer de fysiska varor de visuella vägledningarna. Ett enkelt och effektivt skydd mot sådant är en så kallad påkörningsbalk. Dessa finns i olika varianter och höjder och passar bra för användning i områden med mycket fordonstrafik. De ger dina anställda mer än bara en synlig gräns genom starka dess starka färger men även ett kraftfullt skydd.


Välj tåligt och robust material


Tack vare sin utformning och montering är påkörningsbalken mycket hålbar. Montera balkarna längs värdefulla eller särskilt känsliga område inne i din byggnad. Du sparar tid eftersom de är enkla att montera. Anpassa alltid din påkörningsbalk efter de särskilda behoven för just din verksamhet. Ideal är universella balkar som kan fånga upp mekaniska påfrestningar utan problem samtidigt som de även skyddar mot effekterna av eventuella läckande kemikalier. Sådana system kan även användas utomhus så länge de är monterade på en rostfri bottenplatta. Kostnaden för underhåll är på grund av att de goda materialegenskaper mycket låga, vilket också återspeglas produkternas långa livslängd.


3 artiklar

per sida

3 artiklar

per sida